Archival Blog Post - September 4th, 2016 - "Daily Readings + 2017, Latvian-English Texts"

Trešo gadu tiek sagatavots Kalendārs elektroniskā formātā, kurš ir iecerēts parocīgai lasīšanai ikdienā. Šis kalendārs ietver ikdienas Bībeles lasījumus abās vaļodās(angļu un latviešu). Domāts lietošanai latviešu ģimenēs,  gan tiem, kas dzīvo Latvijā, gan arī tiem, kas dzīvo ārpus tās. Tas ir iecerēts kā pārdomu un stiprinājuma avots visai ģimenai, neatkarīgi no tā vai ģimenes locekļi runā latviešu vai angļu valodās. 

Garīdznieki un kalpotāji šajā kalendārā  atradīs svētdienām un svētku dienām paredzētās liturģijas,  kuras ir sagatavojis V. Kolms. Tās ir publicētas priekšpēdējā redakcijā.

Kalendārs ir sagatavots sadarbībā ar LELB Baznīcu un tās arhibīskapu Jāni Vanagu. Kā arī Brāļu Draudžu pārstāvi Latvijā Dr. Gundaru Ceipi, kurš deva atļauju kalendārā ievietot Brāļu Draudžu izvēlētos lasījumus 2016. gadam. Paldies Dr. Valdim Tēraudkalnam par atļauju lietot jauno Bībeles tulkojuma tekstu. Paldies Lockman Fondation par atļauju lietot New American Standard Bible tekstu. Paldies mācītājam un gleznotājam Atim Bambānam par mēnešu un vāka ilustrācijām, 

Turpinot tradīciju, ka Kalendārā ir iekļauta informācija par Kultūrvēsturi, kura ir saistīta ar Latvijas valstiskuma veidošanos. Šoreiz sadarbībā ar Agri Dzeni Mag. hist. tiek publicēta rakstu sērija par divpadsmit dzimtām- to pūlēm saglabāt savu personīgo neatkarību un brīvību cauri gadu simtiem. Latvijas valstiskuma doma neveidojās bez savām saknēm vēsturē. Tā ir saistīta ar Kuršu, Zemgaļu, Sēļu, Latgaļu, Vendu un Lībiešu dzimtām. Tā ir cieši saistīta arī ar Luteriskās Baznīcas ienākšanu Livonijā un Brāļu draudžu veidošanos Latvijas teritorijā.  Varēsiet lasīt par kuršu ķoniņiem, kuri dāvina zvanu baznīcai , par lībiešu-vācu izcelsmes mācītāju, kurš kalpo Doma baznīcā, par lībiešu-vācu izcelsmes dzimtu, kura ceļ savā īpašumā baznīcu un aicina mācītāju tajā sprediķot. Tāpat arī par dzimtām, kuras vai nu pārvācojās, vai arī izzuda vēstures pagrieziena krustpunktos.

Sadāļa, kura ir domāta bērnu vecākiem un aizbildņiem atradīsiet informāciju par to kā palīdzēt izskaidrot notikumus, kuri atspoguļojās mēdiju telpā un kuri nes informāciju par vardarbību pret citiem cilvēkiem.  Ko darīt lai samazinātunegatīvā piedzīvojuma traumu bērnam. PaldiesDr. Alanam Steinbergam (Dr. Alan Steinberg) Neiropsihiatrijas Institūta associējam direktoram (Associate Director of the UCLA Neuropsychiatric Institute), kurš deva atļauju publicēt materiālus Kalendārā. 

Sadarbībā ar Laimu Brencs ir publicēts materiāls, kurš skar piespiedu bērnu izņemšanu no Latvijas Republikas valstpiederīgo ģimenēm, kuras atrodas ārpus Latvijas. Jautājums ir kļuvis par sāpīgu aktualitāti daudzām ģimenēm, kuras atrodas ārpus Latvijas. Laima Brencs sniedz prakstisku skatījumu un iespējamos risinājumus šim jautājumam.

Kalendārā jūs atradīsiet interesantus datus, kuri saistās ar vēsturieskiem notikumiem Latvjā - gansaistībā ar Baznīcas gan tautas vēsturi. 

Direct Link: https://itunes.apple.com/us/book/daily-readings-+-2017-latvian/id1150149930?ls=1&mt=11

Archival Blog Post - March 11, 2015 - New Book Published "Daily Readings + 2015, Latvian-English Texts"

The book published in e-book format for Apple's Mac, Ipad, Iphone and in the Kindle format.

Direct link for the Kindle version: http://tinyurl.com/m9ybzl4

Direct link for the Apple version: http://tinyurl.com/ochpez8

LELB žurnāla "Svētdienas Rīts" raksts par grāmatu atrodams šeit: http://www.svetdienasrits.lv/2015/02/26/izdots-lutera-katehisms-un-bibeles-lasijumu-kalendars-digitala-formata/

The content of the book: This “Calendar” in the e-book format has been prepared for daily readings. Latvian families who live in Latvia and outside have hoped it for reading. It has been prepared for reflection and as a font of moral support for the whole family, independent of the fact if the family speaks Latvian or English.
 In the Calendar clergy and lay preachers will find liturgyfor Sundays and feast days, which were prepared by V.Kolms. These have been published in pre-publish edition.
This calendar includes daily Bible readings in both language (English and Latvian), historic facts, as well cultural/historic articles, with are shared by Dr.h.c.Guntis Eniņš. These open an insight about not only known, but very interesting cultural/historic object in Latvia, which are part of Latvian traditions and environment-our people’s inheritance. In these descriptions are included stories about cross stones, cross pines and floating islands. 

In the calendar you will find interesting data, which associate with historic happenings in Latvia, which connect with historic Church and history of our people.

All trademarks mentioned in the article belogs to righfull owners.